Personvernerklæring for Auksjonen.no AS

Gjeldende fra 14.05.2024

1. OM PERSONVERNERKLÆRINGEN

Personvern er viktig både for våre kunder og oss i Auksjonen.no AS (heretter omtalt som
«Auksjonen.no», «vi» og «oss»). Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Personvernerklæringen gjelder ved bruk av våre tjenester og ved besøk på vår nettsted og på våre sider i sosiale medier. Her kan du bl.a. lese om formålet for behandlingen av personopplysninger under punktet om hva vi bruker opplysningene til (punkt 5), samt hvilke opplysninger vi samler inn (punkt 4), hvordan vi gjør det (punkt 3) og hvordan du kan administrere ditt samtykke til vår behandling av personopplysningene dine (punkt 9).

Ved å benytte våre tjenester samtykker du til at vi kan samle inn og behandle personopplysninger om deg som beskrevet under.

Ditt samtykke, sammen med avtalevilkårene for bruk av våre tjenester, utgjør det lovlige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger. I visse tilfeller vil grunnlaget være basert på vår berettigede interesse eller hva som er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

2. HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker våre tjenester, for eksempel hvilke auksjoner du har bydd på eller lagt ut anses også som personopplysninger. Se for øvrig avsnittet «Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg», angående hvilke personopplysninger denne erklæringen gjelder.

3. HVORDAN SAMLER VI INN OPPLYSNINGER OM DEG

Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss når du henvender deg til oss, registrerer deg som bruker av våre tjenester, inngår kundeavtale med oss, eller legger inn informasjon i auksjoner og skjemaer
 • registreres automatisk når du bruker våre tjenester, som når du sender meldinger via Auksjonen.no, gir et bud eller registrerer en ny auksjon
 • vi mottar fra andre kilder, så som andre tjenesteytere eller fra offentlig tilgengelige registre (f. eks. 1881, Biltilsynet).

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi det eksempelvis ikke er mulig å inngi bud eller starte en auksjon. Du kan også når som helst trekke ditt samtykke tilbake (ved å benytte skjema for sletting av bruker og sende dette på e-post til personvern@auksjonen.no).

Vi benytter anerkjente IT-verktøy og metoder for å holde informasjonen din sikker når den overføres fra deg gjennom internett til våre servere, samt når opplysningene lagres behandles og overføres til brukere av tjenesten.

4. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI OM DEG?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, så som navn og kontaktdetaljer, fødselsdato
 • Personnummer dersom det er nødvendig (ved avtaler som innebærer kreditt, vil det kunne bli aktuelt å gjennomføre kredittkontroll)
 • Opplysninger om din stilling/tittel dersom du representerer et foretak
 • Opplysninger om kundeforholdet, så som betalingsopplysninger, informasjon knyttet til eventuelle salgsgjenstander, nyhetsbrev- og andre markedsføringstillatelser og vår kommunikasjon med deg
 • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av deg som bruker av tjenesten, så som informasjon om din identitet og ditt passord (kryptert)
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenesten, f.eks. hvilke auksjoner du har bydd på, dine bud, hvilke auksjoner du har merket som favoritt, meldinger som er sendt i vårt system, om du har etterspurt kontaktinformasjon på en auksjon, dine søkeord
 • Hvilken teknologi du bruker; aktivitetslogger og teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags
  PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker)
 • Vi registrerer også din geografiske posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for lokalisering via adressen du har lagt inn ved registrering på siden
 • Andre opplysninger om tjenestebruken, så som data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider
 • Opplysninger om din bruk av våre sider i sosiale medier. Vi har såkalte «fansider»
  («Pages») på de sosiale medieplattformene Facebook og Instagram. Der legger vi ut og deler innhold, bilder av annonserte produkter, bilder fra arrangementer og aktiviteter og tilsvarende. Medieplattformene tilbys av foretaket Facebook Ireland Ltd. Facebook Ireland Ltd registrerer hvordan du bruker fansidene med hjelp av informasjonskapsler og annen, tilsvarende teknologi hver gang du er inne på en side på Facebook eller Instagram. Vi samler inn all kommunikasjon, innhold og annen informasjon du gir oss direkte, for eksempel hvis du legger ut noe på sidene våre eller sender oss en privat melding via disse plattformene. For disse opplysningene er vi behandlingsansvarlig. Hvis du har en profil, kan vi se det du legger ut der, det vil si ditt brukernavn og annen profilinformasjon i tillegg til det du legger ut offentlig. Det er i utgangspunktet tjenesteoperatøren Facebook Ireland Ltd som bestemmer typen, omfanget og formålet med å behandle disse opplysningene. Vi gjør oppmerksom på at hvis du kommuniserer med en av våre fansider, så vil Facebook Ireland Ltd bruke informasjonskapsler og annen liknende teknologi for å spore hvordan du beveger deg på fansiden. Dette bruker de til å gi oss som har fansidene bruksanalyser, såkalt
  «Page Insights»-analyser, som inneholder statistikk basert på anonymisert informasjon om de som besøker fansidene. Dette gjør at vi kan optimalisere sidene våre og tilpasse oss interessene og vanene til brukerne av fansidene våre. For disse fansidene deler Auksjonen.no behandlingsansvaret med Facebook Ireland Ltd. Facebook Ireland Ltd bruker opplysningene de samler inn til egne formål. Her kan du lese deres personvernerklæring for Facebook og
  Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy/ og her kan du se avtalen vi som har fansider har inngått med Facebook Ireland
  Ltd: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Dine rettigheter når det gjelder disse fansidene finner du mer informasjon om
  her: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke. For eksempel vil du kunne få tilbud om finansiering, hvor det kan bli aktuelt å fylle inn et søknadsskjema for dette

5. HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi jobber hele tiden for å gi deg en tilpasset og god opplevelse av våre tjenester.
Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg til følgende formål:

 • Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg i tråd med vår avtale. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med
  • identifikasjon av hvem som selger og hvem som gir bud,
  • levering av kommunikasjonstjenester, f.eks. må vi ha epostadressen din for at andre skal kunne kontakte deg når du legger ut en annonse eller for at vi skal kunne sende deg viktige driftsrelaterte meldinger,
  • kontonummeret for å overføre oppgjør når du har solgt noe,
  • feilretting og klagebehandling,
   når du ber oss om å opprette auksjoner eller inngi bud på dine vegne
  • når du ber oss om å opprette auksjoner eller inngi bud på dine vegne
 • Spare deg for tid og arbeid gjennom blant annet automatisk pålogging og forhåndsutfylling av skjemaer.
 • Markedsføring og spørreundersøkelser; Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder
  1. å lage målgrupper for markedsføring
  2. å tilpasse markedsføringen, eksempelvis ved å gi anbefalinger eller målrettet innhold i våre tjenester
  3. utsendelse av nyhetsbrev, tilbud på epost eller SMS eller andre former for direkte markedsføring når dette er tillatt basert på ditt samtykke eller gjeldende lovgivning. Du kan velge å takke nei til dette i dine innstillinger på «Min side» eller benytte avbestillingstjenesten i e-posten du mottar. All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven
  4. markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser o.l. som baseres på personopplysninger, for eksempel kan vi rette en undersøkelse mot kunder som har solgt visse type varer via Auksjonen.no
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i våre tjenester, så som ved bruk av brukernavn og passord. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester og bedrageri, f.eks kan det bli aktuelt å sammenstille opplysninger som budhistorikk, auksjoner, geografisk posisjon og kjøpshistorikk for å avdekke misbruk av en tjeneste.
 • Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi bruker eksempelvis statistiske data for å gruppere kunder på grunnlag av hvor hyppig tjenesten brukes, hvor mange auksjoner brukeren har opprettet sammenlignet med antall solgte objekter, hvor mange ganger en kjøper har endt opp med å vinne budrunder, søkeord og tilsvarende bruksmønstre av våre tjenester.
 • Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
 • Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til, utover det som allerede følger av brukervilkårene og denne personvernerklæringen.

I samtlige av de ovennevnte tilfeller behandler vi kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og forenelig med de angitte formålene, og vi vil alltid ta hensyn til behovet for beskyttelse av ditt privatliv.

6. DELES INFORMASJONEN MED ANDRE?

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre med mindre det fremgår uttrykkelig i denne erklæringen, vi får samtykke fra deg i det konkrete tilfelle eller det følger av gjeldende lovgivning at vi kan eller må utlevere opplysningene.

 • Vi deler informasjonen med andre brukere av våre tjenester i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå formålet med tjenestene. Eksempelvis deles dine kontaktopplysninger til en kjøper/selger etter at oppgjør er mottatt og objektet skal utleveres. Det samme gjelder budloggen, der kjøper og selger mottar informasjon om hvem som har gitt bud og hvilke bud de har gitt under auksjonen. Budene vil kun utleveres til andre budgivere enn kjøper og selger, hvis de ber om innsyn i budloggen. Hvis du ønsker at navnet ditt ikke skal synes i budloggen, kan du sende epost til personvern@auksjonen.no.
 • Av og til publiserer vi aktive annonser fra auksjonen.no i andre medier og på andres nettsider. I den forbindelse vil eventuelle personopplysninger som fremgår av annonsen bli delt med de som ser annonsen. Det vil eksempelvis kunne være et skiltnummer på kjøretøy eller kontaktinformasjon til selger eller selgers representant.
 • Vi benytter underleverandører for å kunne levere våre tjenester. Vi deler kun person-opplysninger med underleverandørene i den grad det er strengt nødvendig for at de skal kunne levere sine tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på våre vegne, som blant annet sikrer at de ikke kan bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss og at dataene lagres innen EØS-området. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning, og hvis det blir aktuelt å benytte databehandler lokalisert i et land utenfor EØS-området, vil EUs og Datatilsynets krav og retningslinjer for dette følges.
 • I tilfelle du ønsker tilbud fra en av våre samarbeidspartnere innen finansiering, vil du bli bedt om å fylle ut et søknadsskjema der vi videreformidler opplysninger til finansieringsselskapet.
 • I forbindelse med at en gjenstand overdras til ny eier kan det være nødvendig å dele personopplysninger med Løsøreregisteret, Statens vegvesen eller tredjepart med panterettigheter i salgsgjenstanden.
 • Ved mistanke om lovbrudd vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter ved en anmeldelse fra oss eller på begjæring fra myndighetene. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det trengs for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister.
 • I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

7. HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)?

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier på våre nettsider. Som beskrevet i punkt 4 brukes også informasjonskapsler tilhørende Facebook Ireland Ltd om du besøker våre sider på Facebook eller Instagram. Oppdatert informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, dine valgmuligheter og hvordan du kan endre dine innstillinger finner du for nettstedet auksjonen.no her, og for nettstedet bjaroy.no her

Vi bruker informasjonen samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler for følgende formål:

 • For driften av våre nettsteder og digitale tjenester, for bl.a. å gjøre tjenesten mer brukervennlig. Eksempelvis vil vi kunne kjenne deg igjen når du besøker tjenesten, slik at du slipper å logge deg inn hver gang du går inn på tjenesten.
 • For å kunne analysere bruken av nettstedet og våre tjenester, slik at vi kan forbedre disse. Vi mottar for eksempel informasjon om hvilke søkeord og auksjoner som er mest populære, hvilke sider man kom fra, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider.
 • For å innhente statistiske opplysninger om antall besøkende på
  nettstedet og de enkelte undersidene, og hvordan disse brukes. Vi henter også inn slike opplysninger fra annonser på nettstedet og nyhetsskriv sendt per e-post, for å finne ut om brukerne har åpnet disse og klikket på eventuelle linker tilknyttet disse.
 • For å kunne tilpasse vår markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi også samle inn informasjon for å rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker gjennom bruk av såkalte målgrupper. Slike annonser kan også bli vist for brukeren på tredjeparts nettsider, der vi kjøper slike annonsekampanjer.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.
Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f.eks. Facebooks sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre sine nettsteder er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.

8. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene vi er behandlingsansvarlig for, behandles innenfor EØS som beskrevet i punkt 6.

For informasjon generert ved bruk av informasjonskapsler, se punkt 7 og videre henvisninger/linker der for mer informasjon om de enkelte informasjonskapslene.

9. HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPPLYSNINGER?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt. Vi har omfattende rutiner for sletting og anonymisering. Dette betyr blant annet at:

Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra din brukerprofil på Auksjonen.no ved å benytte skjema for retting og sletting av bruker.

 • Så lenge din konto er aktiv vil vi ta vare på dine persondata, budhistorikk, hva du kjøper og selger, meldinger og øvrig informasjon du registrerer.
 • Når du ber om at en auksjon slettes, vil den ikke lenger kunne hentes frem på våre nettsider. Vi vil imidlertid beholde auksjonen for statistikk- og analyseformål. Auksjonen vil fortsatt være knyttet til din brukerkonto i våre systemer, og kan inneholde persondata.
 • Ber du om at din brukerprofil på Auksjonen.no slettes, vil vi fjerne personopplysninger fra profilen din og fra auksjoner du har opprettet. Vi sletter også dine kopier av meldinger du har utvekslet med andre Auksjonen.no-brukere. Av hensyn til mulige tvister vil enkelte opplysninger, inkludert personopplysninger, ligge i våre administrative systemer en tid før opplysningene slettes permanent.

Øvrige personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes når du trekker tilbake ditt samtykke.

Personopplysninger knyttet til interesseliste slettes når vi er kjent med at din interesse har opphørt, eller når vi ikke vet om interessen har opphørt senest to år etter at vi har hørt noe fra deg.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg eller din bedrift, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Bokføringsloven pålegger oss å oppbevare enkelte detaljer knyttet til kjøpshistorikk i fem år.

10. HVA ER DINE RETTIGHETER OG VALGMULIGHETER

Du har rett til å:

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg. Du kan be om innsyn for personopplysninger ved å benytte skjema for innsynsbegjæring,
 • reve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes. Enkelte opplysninger kan du selv endre via din brukerprofil på Auksjonen.no,
 • reservere deg mot direkte markedsføring (e-post, SMS o.l.),
 • når som helst trekke tilbake samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere hele eller deler av våre tjenester til deg
 • deaktivere innsamling av data ved de informasjonskapsler/«cookies» vi til enhver tid bruker. Hvilke dette er, og hvordan man kan deaktivere disse, fremgår av punkt 7 med videre henvisninger
 • be om å få dine opplysninger utlevert for å overføre disse til en annen tilsvarende tjeneste (dataportabilitet) i den grad dette er praktisk mulig og i samsvar med norsk rett
 • uten ugrunnet opphold bli orientert om eventuelle sikkerhetsbrudd, dersom det er trolig at bruddet kan medføre en høy risiko for spredning eller tap av dine personopplysninger
 • klage til Auksjonen.no AS ved å kontakte oss som beskrevet under punkt 12, dersom du mener at vi ikke følger denne Personvernerklæringen eller gjeldende norsk personvernlovgivning. Klage kan også sendes til Datatilsynet, se www.datatilsynet.no

11. HVORDAN FÅR JEG VITE OM ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN?

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

12. HVORDAN KONTAKTE OSS?

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er:

Auksjonen.no AS, org. nr. 897 396 572
Døvleveien 23
3170 SEM

Auksjonen.no har en dedikert ansvarlig for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan kontakte personvernansvarlig på e-postadressen personvern@auksjonen.no dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne, Personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger.