OM OSS

Bjarøy AS er Norges ledende leverandør innen praktisk håndtering av utsatte engasjement og konkursbo. Vi har 40 års erfaring med å sikre og realisere verdier i Norge og utlandet.

BJARØY AS


Bjarøy AS’ historie går tilbake til 1980 med kjøp og salg av kapitalvarer og konkursboer. Selskapet drev lenge under navnet Motorcompaniet AS, som raskt ble anerkjent og gjenkjent som en seriøs aktør i bransjen.

Mye har endret seg både i selskapet og i samfunnet for øvrig siden virksomheten ble startet med én ansatt. Våre verdier og mål har hele veien fungert som rettesnor for alt vi foretar oss, og siden oppstarten har Bjarøy AS hatt som mål å sikre og skape verdier i alt sitt virke.

VÅRE VERDIER

Bjarøy AS skal være en seriøs og pålitelig aktør, som skal kjennetegnes med:

 • høy kompetanse
 • oppdatert markedskunnskap
 • stor tilgjengelighet,
 • gjennomsiktige og trygge prosesser
 • merverdi for kunden

På denne måten skaper vi gode økonomiske resultater for våre kunder.

HVA VI GJØR

Bjarøy leverer praktiske tjenester og rådgivning til kreditorer, bedrifter, konkurs- og dødsbo og andre aktører. Våre kunder benytter oss til blant annet:

 • Sikring av aktiva og verdier
 • Befaring, registrering og verdsettelse
 • Lokalisering, innhenting og oppbevaring av eiendeler
 • Verdsettelse av aktiva
 • Salg av virksomheter
 • Praktisk bobehandling
 • Sparringspartner og rådgiver

Historie


1980 – 2000
Hans Petter Bjarøy startet i 1980 sin karriere innen kjøp og salg av kapitalvarer og konkursboer, innenfor ulike kredittinstitusjoner. I 1986 ble Motorcompaniet AS stiftet, og de etablerte kontor i Tønsberg. Selskapet bisto bostyrere, banker og inkassoselskaper i konkurssituasjon. I 1996 kjøpte de en av norgeshistoriens mest kjente konkursbo, Rena Kartongfabrikk. I 1999 gikk Hans Petter Bjarøy sammen med 3 andre investorer og kjøpte Kaldnes i Tønsberg – 100 mål med industri skulle gjøres om til en ny bydel med bolig og næring.

2001 – 2010
Eiendomsselskapet Bjarøy Eiendom AS ble etablert i 2006, hvor tanken bak selskapet var å gjøre langsiktige investeringer innenfor eiendom, og forvalte dette på best mulig måte. I 2007 solgte de et større utviklingsprosjekt til Profier Gruppen, Kilen Syd, som skulle reguleres om til næring og bolig.

I 2008 slo finanskrisen inn for fullt, og mange av Motorcompaniet AS’ gamle oppdragsgivere ønsket bistand. Konsekvensen ble en travel tid for selskapet, som på dette tidspunktet startet opp med tradisjonelle auksjoner.

I 2009 startet arbeidet med å etablere en nettside for auksjoner. En stor, men helt nødvendig omveltning for selskapet. I 2010 startet Motorcompaniet med auksjoner på nett, med hovedvekt på biler, båter, maskiner og annet utstyr. I 2011 ble denne virksomheten flyttet ut, og etablert som et eget selskap, Auksjonen.no AS. I januar 2012 var selskapet i full drift, og fikk med seg Kai Møller og Georg Lund fra Finn.no på laget – helt avgjørende for veien videre.

2011 – 2016
Elevhjemmet i Tønsberg ble kjøpt i 2013, og prosessen med rehabilitering startet. Eiendommen skulle gjøres om til et nytt konsept, som skulle tilby overnatting for korte og lengre perioder.

2014 ble et aktivt år for konsernet. Da Auksjonen.no AS fikk et økt lagerbehov, kjøpte Bjarøy Eiendom AS det gamle hovedlageret til Brio Leker. Et bygg på 16 000 m2, som kunne lagre opptil flere hundre biler og annet utstyr.

Samme året kjøpte konsernet to sentrale sykehjem i Tønsberg; Maribu og Marie Treschow.

I tillegg ble det stiftet to nye selskaper. Sem Lagerhotell.no AS, som startet med bodutleie i en del av Briobygget. Samt Motorhandel AS, som startet med kjøp og salg av motoriserte kapitalvarer som biler, båter, maskiner og redskaper.

Elevhjemmet ble, etter en totalrenovering, i 2015 åpnet som leilighetshotellet Wilhelmsen House. Sjekk ut www.wh.no, så ser du hvor flott resultatet ble!

I 2016 gjøres det store navnendringer i konsernet, og morselskapet Tønsberg Invest Group AS skifter navn til Bjarøy Gruppen AS. Birkelunden AS døpes om til Bjarøy Eiendom AS, Motorcompaniet AS døpes om til Bjarøy AS. Årsaken til navnendringene, var ønsket om en bedre struktur og en mer samlet enhet – som i større grad kunne dra nytte av hverandre

Håndtering av alt fra A – Å.


AUKSJONEN.NO


Auksjonen.no AS, Norges største nettauksjon.

Auksjonen.no er den del av Bjarøy Gruppen og har etablert seg som Norges største nettauksjon med over 100 000 unike besøkende hver dag og årlig omsetning på over 1 milliard NOK. Vår plattform gir en unik mulighet til å nå interessenter over hele landet, og til å oppnå en realistisk markedspris på alle salg. Vi sørger for verdivurdering, klargjøring, fotografering og andre tiltak som er viktige for et optimalt salg gjennom auksjonen.no.

Se mer på auksjonen.no