Bjarøy AS


Bjarøy AS er Norges ledende leverandør innen praktisk håndtering av utsatte engasjement og konkursbo. Vi har 40 års erfaring med å sikre og realisere verdier i Norge og utlandet.

Konkurshåndtering


Vi håndterer alle praktiske prosesser knyttet til konkursbo. Lokalisering, identifisering, sikring, verdsettelse og realisasjon av aktiva er noen av tjenestene vi leverer.

Våre tjenester


Bjarøy AS leverer praktiske tjenester og rådgivning til kreditorer, bedrifter, konkurs- og dødsbo og andre aktører. Vår egenutviklede salgsplattform auksjonen.no har over 100 000 unike besøkende hver dag, og muliggjør en hurtig, gjennomsiktig og trygg salgsprosess hvor markedspris oppnås. Våre kunder benytter oss til blant annet:

Sikring av aktiva og verdier

Befaring, registrering og verdsettelse

Lokalisering, innhenting og oppbevaring av eiendeler

Verdsettelse av aktiva

Salg av virksomheter

Praktisk bobehandling

Sparringspartner og rådgiver

HVORFOR BJARØY AS


Bjarøy sørger for effektiv og forsvarlig sikring av eiendeler, uavhengig verdifastsetting og salg til markedspris. Vår kapasitet, kompetanse og tilgjengelighet gjør det mulig å sikre og verdsette omfattende verdier for våre kunder på kort tid. Enten vi benytter auksjonen.no eller vårt omfattende kontaktnett som salgskanal, kan våre kunder være trygge på at salg skjer til markedspris.

Ved konkurser og andre utsatte engasjement er tid oftest kritisk, og det haster med å få sikret og realisert verdiene før de går til spille. Bjarøy leverer en totalpakke, som omfatter all praktisk håndtering av disse situasjonene fra A til Å. Dette frigjør ressurser for våre kunder, som kan ha fullt fokus på andre presserende oppgaver.


Bjarøy arbeider målrettet, hurtig og med respekt for de verdier og personer som er berørt. Vi har kapasitet og erfaring til å håndtere selv de største og mest komplekse sakene.

Vi arbeider for at miljøhensyn ivaretas i våre prosesser. Vi sørger for at avfall blir kildesortert og at farlig avfall blir forskriftsmessig håndtert. Vi stiller også krav til våre underleverandører om miljøvennlig håndtering.

Referanseprosjekter


Bjarøy har i 40 år jobbet med å bevare og realisere verdier i Norge og utlandet.
Her er noen av våre utvalgte prosjekter.

Vår administrasjon


Bjarøy AS har et variert team av medarbeidere med lang erfaring innen konkurshåndtering.

Kim Jensen

Daglig leder / CEO

Per Christian Svendsen

Prosjektleder

Ole-Jørgen Granerud

Saksbehandler

Christian Neegaard

Leder utredning

Theodor Andersen

Prosjektansvarlig

Casper Lian

Prosjektansvarlig

Thomas Eriksen

Prosjektansvarlig

Mats Oliver Degvold

Prosjektansvarlig

TA KONTAKT


Besøksadresse

Døvleveien 23, 3170 Sem

Send oss en epost

post@bjaroy.no