Bjarøy Gruppen AS selger Auksjonen.no AS og Bjarøy AS til nederlandske TBAuctions og styrker satsing på auksjonsmarkedet for brukte kjøretøy, maskiner, og utstyr i Europa

Bjarøy Gruppen AS har sammen med sine medaksjonærer Kem Holding AS og Nes Invest AS solgt 100 % av aksjene i Auksjonen.no AS («Auksjonen»). Auksjonen er gjennom auksjonen.no Norges største nettauksjonshus for brukte kjøretøy, maskiner og utstyr. Videre har Bjarøy Gruppen AS sammen med KSJ Invest AS solgt 100 % av aksjene i Bjarøy AS («Bjarøy»). Bjarøy er den ledende tjenesteleverandøren i Norge innen konsulent- og verdivurderingstjenester og praktisk håndtering av utsatt gjeld og konkurser. Kjøper er TBAuctions B.V.(«TBA») som ble kjøpt opp av Castik Capital S.a r.L. («Castik») i november 2021. I forbindelse med transaksjonen blir Summa Equity gjennom sitt Impact fond også med på eiersiden av TBA sammen med Castik. Bjarøy Gruppen AS, Kem Holding AS og KSJ Invest AS reinvesterer en betydelig del av kjøpesummen og blir også med på eiersiden i TBA etter transaksjonen. Signering av avtalen ble gjort 17. mars, og målet er å gjennomføre avtalen i slutten av april under forutsetning av aksept fra Konkurransetilsynet.

Bilde: Herberth Samson

TBA vil ha seks nettbaserte auksjonshus og vil operere i Nederland, Belgia, Tyskland, Storbritannia og Norden etter gjennomføringen av transaksjonen. Auksjonen og Bjarøy vil nå et større internasjonalt marked for kjøp og salg av sine produkter gjennom TBAuctions sine internasjonale plattformer. Selskapene håndterer og formidler brukte gjenstander og bidrar med dette til økt gjenbruk. Med salget vil selskapene styrke søkelyset på sirkulærøkonomi og bidra ytterligere til økt bærekraft. Auksjonen og Bjarøy er trygge på at dette vil gjøre at kundene vil oppleve tjenestene som leveres enda mer positivt i tiden som kommer.

«Bjarøy har en unik posisjon etter 40 års erfaring i markedet, og Auksjonen er etter 10 års fantastisk innsats fra selskapets ansatte Norges ledende nettauksjonshus for brukte kjøretøy, maskiner og utstyr. Når vi nå blir en del av de ledende aktørene i det europeiske markedet er jeg trygg på at profesjonaliteten og utviklingen til neste nivå blir ivaretatt på best mulig måte både for våre kunder og de ansatte» sier gründer og hovedeier Hans Petter Bjarøy som vil fortsette å jobbe for virksomhetene etter transaksjonen.

Auksjonen og Bjarøy vil fortsette sin virksomhet i Norge som tidligere og videreføre sine varemerker. Samtidig med kjøp av Auksjonen og Bjarøy kjøper TBAuctions også PS Auction AB («PS Auction») som er en nettbasert auksjonsplattform i Sverige. Auksjonen, Bjarøy og PS Auction vil raskt bli integrert i TBAucions IT-system slik at kundene kan dra nytte av nedslagsfeltet og effektiviteten deres europeiske plattform tilbyr.

Arctic Securities, Tenden Advokatfirma og Ro Sommernes Advokatfirma har vært selgernes finansielle og juridiske rådgivere i prosessen.

 

Om Auksjonen

Auksjonen er Norges største nettauksjon for kjøp og salg av brukte kjøretøy, maskiner og utstyr, og bidrar gjennom sin virksomhet til økt gjenbruk. Auksjonen gjennomfører salg for private og offentlige næringsvirksomheter, privatpersoner, banker og finansieringsselskaper samt håndterer avhending av konkursbo. I 2021 ble over 26 500 objekter solgt, over 574 000 bud registrert, og Auksjonen hadde mer enn 9 millioner besøk og 79 millioner sidevisninger på auksjonen.no. Auksjonen. har 60 ansatte og hovedkontor i Tønsberg. Auksjonen har som mål å tilby trygge, dokumenterbare og gjennomsiktige handler for kjøper og selger. For mer informasjon om Auksjonen vennligst besøk www.auksjonen.no

Om Bjarøy

Bjarøy er en ledende tjenesteleverandør i Norge innen konsulent- og verdivurderingstjenester og praktisk håndtering av utsatt gjeld og konkurser. Selskapet har over 40 års erfaring med å sikre og realisere verdier i Norge og har håndtert mer enn 2000 konkurser de siste fem årene. Bjarøy er den viktigste kanalen for konkursauksjoner for auksjonshuset Auksjonen. For mer informasjon om Bjarøy, vennligst besøk www.bjaroy.no

Om PS Auction

PS Auction ble etablert i 1958 og har vokst fra en lokal auksjonsvirksomhet til et ledende online-auksjons- og salgsnettsted. PS Auction tilbyr tjenester av høy kvalitet innen det skandinaviske auksjons- og sirkulærøkonomi­markedet. De bistår kundene med å selge varer fra konkursbo, avhendelse eller overskudd og utbytter. PS Auctions visjon er at fullt brukbare produkter aldri skal gå tapt. PS Auction har for tiden virksomheter i Sverige, Finland, Danmark og Estland og mer enn 75 000 varer blir solgt hvert år via PS-plattformen. For mer informasjon om PS Auction, vennligst se https://psauction.com

Om TBAuctions

TBAuctions er en ledende online auksjonsplattform og markedsplass for brukte og «second chance»-varer, som opererer gjennom merkene Troostwijk Auctions (B2B) og BVA Auctions (B2C) og siden november 2021 også gjennom det belgiske merket Vavato. I januar i år ble også British Medical Auctions inkludert i gruppen. TBAuctions auksjonerer både løsøre og ikke flyttbare varer på vegne av tredjeparter via ATLAS, som er den patentbeskyttede IT plattformen for intelligent auksjonsvirksomhet (IA). Med over 13 000 auksjoner/2,75 millioner varer pr. år og over 10 millioner besøk på hjemmesiden pr. måned er TBAuctions en av Europas største nettbaserte auksjonsfirmaer. For mer informasjon om TBAuctions, se deres hjemmeside www.tbauctions.com.

Om Castik Capital

Castik Capital er et europeisk «Private Equity» investeringsselskap som kjøper majoritetsandeler i private og offentlige virksomheter hvor langsiktig verdi kan skapes gjennom aktive partnerskap med tidligere eiere og virksomhetenes ledelse. Firmaet ble etablert i 2014 og har sitt hovedkontor i Luxembourg og fokuserer på å identifisere og utvikle investeringsmuligheter i Europa. Castik Capital’s rådgiver er Castik Capital Partners GmbH, med hovedsete i München, Tyskland. Investeringer blir gjort via det Luxembourg-baserte fondet, EPIC II, det andre fondet administrert av Castik som de hentet EUR 1,25 milliarder til forvaltning av i oktober 2020. For mer informasjon om Castik, se www.castik.com.

Om Summa Equity

Summa Equity investerer i firmaer som har ledende løsninger på globale utfordringer og som utvikler positive miljømessige, sosiale og ledende (ESG) resultater for samfunnet. Summa Equity er en pioner når det gjelder bruk av FNs bærekraftsmål som ramme, noe som kombinerer en netto positiv påvirkning mot ESG utfordringer og potensialet for langvarig, bærekraftig meravkastning. Firmaet ble etablert i 2016 og med ca. EUR 4 milliarder i forvaltning er Summa Equity en aktiv eier som bidrar til positive endringer og resultater gjennom sine investeringer. For mer informasjon om Summa Equity, se www.summaequity.com.

Press Release TBAuctions

Summa Equity joins as a shareholder in online auction platform TBAuctions