Bomedhjelper blir en del av Bjarøy AS

Bomedhjelper ble i 2022 kjøpt opp av Bjarøy AS og driftes videre fra nevnt selskap. Vi oppretter holder våre engasjement og fortsetter vårt gode samarbeid med tidligere kunder og samarbeidspartnere. Fusjonen muliggjør større kapasitet og med dette håndtering av større konkursbo i hele Norge. Bjarøy AS er en av landets ledende innen forvaltning av konkursbo, og vi ser frem til de gode synergiene som oppstår i overtakelsen.

Sammen med Bjarøy AS leverer vi følgende tjenester

Sikring av aktiva og verdier

Befaring, registrering og verdsettelse

Lokalisering, innhenting og oppbevaring av eiendeler

Verdsettelse av aktiva

Salg av virksomheter

Kjøp og salg av eiendeler på vegne av våre kunder og i egen regi

Praktisk bobehandling

Sparring og rådgivning

Bomedhjelper kjøpes opp av Bjarøy AS


Bjarøy sørger for effektiv og forsvarlig sikring av eiendeler, uavhengig verdifastsetting og salg til markedspris.

Vår kapasitet, kompetanse og tilgjengelighet gjør det mulig å sikre og verdsette omfattende verdier for våre kunder på kort tid. Enten vi benytter auksjonen.no eller vårt omfattende kontaktnett som salgskanal, kan våre kunder være trygge på at salg skjer til markedspris.

Ved konkurser og andre utsatte engasjement er tid oftest kritisk, og det haster med å få sikret og realisert verdiene før de går til spille. Bjarøy leverer en totalpakke, som omfatter all praktisk håndtering av disse situasjonene fra A til Å. Dette frigjør ressurser for våre kunder, som kan ha fullt fokus på andre presserende oppgaver.

Vi arbeider for at miljøhensyn ivaretas i våre prosesser.   Vi sørger for at avfall blir kildesortert og at farlig avfall blir forskriftsmessig håndtert. Vi stiller også krav til våre underleverandører om miljøvennlig håndtering.

Bjarøy arbeider målrettet, hurtig og med respekt for de verdier og personer som er berørt.

Vi har kapasitet og erfaring til å håndtere selv de største og mest komplekse sakene.

Se våre standardvilkår for budgivning her

Sikker logistikk


Våre systemer og vår brede erfaring medfører at kundene alltid kan være trygge på at verdiene tas godt vare når vi foretar sikring, transport og oppbevaring. Vi sørger for ryddige rutiner og sikker oppbevaring, og sørger for at annen logistikk blir forsvarlig håndtert. Vi kan tilby lagring av samtlige objekter på en av våre lokasjoner. Avfallshåndtering, transport og lagring skjer med respekt for miljø og klima.

Salg til markedspris


Lang erfaring og bredt kontaktnett sørger for treffsikker verdsetting og raske salgsprosesser. Enten salget gjennomføres direkte til interessenter eller gjennom vår nettauksjon auksjonen.no, og kan kunden være trygg på at det skjer en hurtig, gjennomsiktig og trygg salgsprosess hvor markedspris oppnås. Vi har kapasitet til å håndtere store partier og komplekse oppdrag.

Bjarøy AS forestår salg på vegne av konkursbo, banker og kreditorer, og salg på vegne av bedrifter i drift. I tillegg kan Bjarøy AS kjøpe og selge eiendeler i egen regi.

AUKSJONEN.NO


Auksjonen.no er den del av Bjarøy Gruppen og har etablert seg som Norges største nettauksjon med over 100 000 unike besøkende hver dag og årlig omsetning på over 1 milliard NOK. Vår plattform gir en unik mulighet til å nå interessenter over hele landet, og til å oppnå en realistisk markedspris på alle salg. Vi sørger for verdivurdering, klargjøring, fotografering og andre tiltak som er viktige for et optimalt salg gjennom auksjonen.no.

LES MER OM AUKSJONEN.NO

Kom i kontakt med oss